نازنین نظری

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
گرایش بین الملل
دارای دو مدرک کارشناسی مامایی و مدیریت بازرگانی
دارای 27 مدرک مهارت از سازمان آموزش فنی حرفه ای در رشته های کامپیوتر گرافیک و حسابداری
مدرس دروس کامپیوتر
طراح وبسایت
اولین راهبر ارشد بیمه باران
وبسایت  nazaninnazari.com