معصومه یعقوبی

کارشناس ارشد روان شناسی 

دارنده مدرک از وزارت کسب و کار

مدرس در حوزه های کار آفرینی - مارکتینگ - روان شناسی فروش

5 سال سابقه مدیریت فروش و آموزش بیمه های زندگی

ارائه کلیه محصولات بیمه ای از تمامی شرکت های بیمه به صورت آنلاین 

انحصار و فروش محصولات سرمایه گذاری و باز نشستگی بیمه باران

مدیریت ارشد بازاریابی بیمه باران - تهران - کرج