دکتر وحید فروزان پارسا

وحید فروزان پارسا

  • دکتری بازاریابی بین الملل
  • مدیریت کسب و کار از دانشگاه مدیریت تهران MBA
  • مستر پرکتیشینر NLP
  • عضو خانه NLP ایران
  • سابقه ۹سال مدیریت ارشد فروش بیمه های زندگی و دارنده بیش از ۸۵هزار نفر بیمه گذار
  • همکاری با ۲هزار نماینده فروش و بیش از ۳۰ نفر مدیر فروش در سطح ۵استان کشور
  • ارائه کلیه محصولات بیمه از تمامی شرکت های بیمه به صورت آنلاین
  • انحصار فروش محصولات سرمایه گذاری و بازنشستگی بیمه باران
  • مدیریت منطقه ای بازاریابی بیمه باران دفتر (برازندگان)

گواهینامه و افتخارات