محمد خوش جلال بخشایش

 

  • مدیر ارشد بیمه باران در شهرستان قدس و شهریار مشاور و متخصص در تنظیم قرارداد قانون کار

  • مدرس ICDL

  • تحصیلات کارشناسی حسابداری صنعتی

  • کارشناس و مشاور مالی بیمه

  • عضو هیئت داوران کیک بوکسینگ شهرستان قدس

  • نماینده و مدیرفروش بیمه پاسارگاد ازسال 97تا 99

  • نام تیم نسیم باران