مجید سبزه کلیشمی

کارشناس و تکنیسین اتاق عمل

مدیر فروش و آموزش عمر پاسارگارد 6 سال

راهبر ارشد طلایی بیمه زندگی باران استان البرز

انحصار فروش محصولات سرمایه گذاری و بازنشستگی بیمه باران

کارشناس فروش بیمه جنرال بیمه ایران