حسن خزلی

  • گذراندن دوره های MBA مدیریت اجرایی

  • مدیر فروش و بازاریاب شرکت مالیاتی اتیه ارقام

  • دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

  • گذراندن دوره های MBA مدیریت اجرایی

  • مدیر فروش و بازاریاب شرکت مالیاتی اتیه ارقام