با باران، بیمه باران کنید

در وب سایت بیمه باران با استفاده از امکانات مقایسه شرکت های بیمه بهترین قیمت را برای خود انتخاب کنید

بدنه خودرو

شخص ثالث

منازل مسکونی

اماکن تجاری

ساختمانی

درمان تکمیلی

درمان مسافرتی

موبایل و تبلت

بیمه  چیست؟

بیمه گران  خطرهای  احتمالی  را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آن ها رامی دانند بنابر این می توانند میزان  حق  بیمه ای  را که  هر شخص  باید بپردازد به نحوی  محاسبه  کنند که  مبلغ  جمع آوری  شده برای  جبران  خسارت هایی  که  پیش خواهد آمد، کافی  باشد. بدیهی  است  که  تنها تعدادی  از آنان  که  خود را بیمه  کردهاند نیاز به جبران خسارت از محل  مبلغ  جمع آوری  شده  خواهند داشت .بر این اساس، مقدار حق  بیمه  مربوط به  هر نفر متقاضی  بیمه  با توجه  به  دو عامل مهم  محاسبه  می شود.

نخست  این  که ، به  طور کلی  احتمال  بروز خسارت  در آینده چه  قدر است  و

دوم ،آن  که احتمال  وقوع  حادثه برای بیمه گذار متقاضی  بیمه  بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال  خطر مزبور باشد.

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور می توانید زمان اتمام یا سر رسید اقساط بیمه نامه خود را ثبت کنید تا در زمان مقرر شده با شما اطلاع داده شود